Skip to main content
Next Post
Previous Post

Gemeente Oss sloopt museum!

SLUITING VLAKGLAS- EN EMAILLEKUNST MUSEUM RAVENSTEIN

Vorige week ontving ik deze brief, vandaag ben ik mijn werk op wezen halen. Schandalig, pijnlijk, jammerlijk besluit van de gemeente Oss. Te moeten zien hoe de vrijwilligers die zich jaren lang belangeloos hebben ingezet voor dit bijzondere museum, nogmaals hun schouders eronder zetten om ook samen het museum op te ruimen is erg verdrietig.
Quote uit gastenboek: ‘niet alles van waarde is in geld uit te drukken.’

Over de motieven van de Gemeente Oss geen verdere duidelijkheid. Lux-Nova houdt u op de hoogte.

Vanaf maandag 17 oktober is het museum voor vlakglas- en emaillekunst gesloten.

 

Geachte glazeniers en leden van de VNE,

Het bestuur van het museum moet u hierbij meedelen dat zij van de gemeente Oss maandagmiddag het bericht heeft ontvangen dat de gemeente niet mee wil werken aan een doorstart van het museum vlakglas- en emaillekunst.
Nadat in de loop van 2016 duidelijk werd dat zo’n doorstart niet mogelijk was in het huidige pand, werd een nieuwe mogelijkheid voor het museum gevonden in de Pastorie naast de St.Luciakerk in Ravenstein. Door het bestuur werd een gedetailleerd plan voor de noodzakelijke verbouwing en herinrichting van deze locatie opgesteld, alsmede een sluitende exploitatiebegroting voor de komende 5 jaar. Het kerkbestuur werd bereid gevonden een aanzienlijk deel van de kosten voor de verbouwing voor haar rekening te nemen. De gemeente Oss ging echter niet akkoord om de resterende verbouwingskosten op zich te nemen en de gevraagde bijdrage in de exploitatiebegroting te leveren.

In verband met de ontruiming van het pand verzoeken wij eenieder die nog kunstwerken in het museum heeft, dit kenbaar te maken. U kunt dit doen via info@museumravenstein.nl en een afspraak te maken voor het ophalen van de kunstwerken tussen 17 en 23 oktober.

A.s. zaterdag 15 en zondag 16 oktober bent u nog van harte welkom in ons museum om afscheid te nemen.

Op een later tijdstip ontvangt u meer achtergrondinformatie over deze beslissing. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

Philip Vromen en Cor Sennef

"Schandalig, pijnlijk, jammerlijk besluit van de gemeente Oss."

Ellen van der Leeden

Leave a Reply