Skip to main content
Previous Post

Glaskunst in Nederland deel 1

‘Elk glaskunstraam is een onderdeel van de geschiedenis van het gebouw.’

Een pleidooi ( deel 1)

Glaskunst is autonome beeldende kunst, integraal verbonden met de architectuur. Enige tijd geleden mocht ik vernemen uit de mond van een curator dat gebrandschilderd glas in lood ‘slechts’ een ambacht is. M.a.w. geen ‘ware’ kunst in de zin van het woord. Monumentale vlakglaskunst is geen kunst, het is venstervulling.

Au! En nog eens au!

Waar de curator feilloos gelijk in had is dat de algemene opinie, zo die al geuit wordt ergens het midden houdt tussen ‘ja mooi wel’ en ‘ja dat doet mijn tante ook’…. Onbekend maakt onbemind.

Tijd dus voor een kleine verhandeling, een warm pleidooi voor in mijn ogen de mooiste kunst; die van het licht.

Net zoals een schilder de tijd moet nemen om zich te bekwamen in de diverse middelen en materialen en aandacht moet besteden aan de setting waarin hij werkt, geldt dit ook voor de glaskunstenaar. Een schilder maakt iets voor in een ruimte of oneerbiedig gesteld zoals mijn prof eens zei; ‘voor boven de bank’. Verhuist de eigenaar, kan het werk desgewenst mee. Hoe anders is dit voor een monumentale beglazing. Overeenkomsten, ja, die zijn er.

Er zijn echter grote verschillen. Een monumentaal glasraam, of dit nu modern is of niet, moet gemaakt worden met in acht name van de werking van licht.

Bij glasschilderkunst is er altijd sprake van lichttransport door het materiaal. (additieve menging) Het licht wordt geabsorbeerd maar tegelijkertijd óok doorgegeven.

De variaties in glas zijn eindeloos: gekleurd of gestructureerd, helder of diffuus, gefragmenteerd of in grote vlakken. Een raam kan felle zon krijgen op een bepaald tijdstip en zonlicht kan onder allerlei hoeken binnen vallen, in de loop van de dag. Zo’n raam is geen moment hetzelfde. In feite speelt de kunstenaar met het licht en daarmee met de sfeer in de ruimte. En dat heeft invloed op hoe de ruimte ‘voelt’. Met andere woorden; de compositie kan er een zijn die voor vrolijkheid zorgt of juist voor stemmigheid en alles daartussen. Kennis van het kijken naar die aspecten is van belang bij de beoordeling ervan.

Wat is het dan waar rekening mee gehouden moet worden? In ieder geval met deze criteria:

Welke positie op het gebouw ( waar is de zon op welk tijdstip van de dag) -Welk effect denk ik te bereiken? ( zicht op de straat of achterliggende bomen of juist niet) -Wat zijn de wensen van de gebruikers van het gebouw? -Voor wie is het en van wie? -Mag er kleur in of juist niet? Zo ja, welke?

Een glas in loodpaneel op de lichtbak of zelfs vrijstaand in de ruimte zal dan ook nimmer eenzelfde indruk nalaten als een raam dat is tentoongesteld op de manier waar het voor is bedoeld; namelijk met de begrenzing van een wand in het perspectief van de ruimte. Dit wil zeggen; met licht wat er doorheen valt in plaats van licht wat er op valt. Je moet het ‘In situ’ bekijken dus, op de locatie waarvoor het is bedoeld, als het kan op meerdere tijdstippen.

De muur, de begrenzing, doet altijd mee in de compositie. De belijning ook. Het spel van veel/weinig, dik/dun wel/geen lood bepaalt hiermee in grote mate de compositie. De compositie zorgt ervoor dat het raam vaker wordt bekeken…of niet. Dat betekent dat de glasschilder, de glazenier én de ontwerper als dit verschillende personen zijn, moeten samenwerken om in het geheel te komen tot een compositie waarbij de aandacht van de beschouwer gestuurd wordt, maar nergens blijft ‘haken’.

Dit is tevens het wezenlijke verschil tussen de glasschilderkunst en de schilderkunst. Omdat de drager bij glasschilderkunst licht doorlaat, lijkt het werken met kleuren in dit medium meer op het werken van de toneelmeester met zijn lampen. Bij de schilderkunst op een vaste drager ( papier, linnen, muur, hout) wordt het licht geabsorbeerd. ( subtractieve menging)

Ook voor de moderne toepassingen in ramen gelden deze stellingen; Moderne raamvullingen kunnen evenzeer uitnodigen om in gedachten ergens zomaar te zijn.

Echter, een raam dat een optisch ‘gat’ is omdat er onvoldoende met de lichtval rekening is gehouden slaat de plank mis. Het is de kennis omtrent het materiaal dat aan de basis staat. Het is daarom erg belangrijk dat er ook in de Nederlandse kerken naar goed voorbeeld uit Frankrijk en Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, ruimte komt voor moderne invullingen. De beeldtaal van de huidige mens is een andere opvatting dat diegene waar we aan gewend zijn. Ieder mens is onderdeel van zijn tijd. Het begrijpen van de wetten van het licht is daarom niet minder wezenlijk.

Elk raam is onderdeel van de geschiedenis van zijn tijd, en kan daarmee een document zijn voor de toekomst.

Glas componeren tot een kleurklank is daarmee niet slechts voorbehouden aan diegenen die de titel ‘ontwerper’ in een andere discipline verworven hebben. Gelukkig niet. Te stellen dat een glazenier ‘slechts’ ambachtsman is en geen kunstenaar is een veel gemaakte aanname die niet alleen niet altijd opgaat maar ook nog eens de waarde van werkelijk inzicht kleineert. Immers: Niet alle fietsers zijn wielrenners- alle wielrenners zijn wel fietsers. De pleidooi is er dan ook om monumentale beglazingen als autonome kunstvorm wel degelijk de plaats terug te geven die het van oudsher heeft;

Maitre verrier en maitre peintre; kinderen van dezelfde familie, dochters van de architectuur. En zeg nou zelf; tussen je kinderen maak je geen onderscheid 😉

Elk raam is onderdeel van de geschiedenis van zijn tijd, en kan daarmee een document zijn voor de toekomst.

Ellen van der Leeden

Join the discussion One Comment

Leave a Reply